Achievements

AcademicAchievements


10TH PUBLIC EXAM 1 ST MARK STUDENT LIST:


S.NOSTUDENT NAMEMARKS% PERCENTAGEACADEMIC YEAR
1K.PRASANYA466/50050 %2005 - 2006
2D.AKILA941/110094 %2006 - 2007
3P.SATEESH466/50094 %2007 - 2008
4S.PRIYANKA469/500100 %2008 - 2009
5N.DHASLEEMBARVEEN
R.RADHIKA
455/500100 %2009 - 2010
6M.DHIVYAPRIYA479/500100 %2010 - 2011
7V.VIJAYABHARATHI486/500100 %2011 - 2012
8P.RAGHAVI492/500100 %2012 - 2013
9V.ANITHA493/500100 %2013 - 2014
10V.BHARATHI494/500100 %2014 - 2015
11K.KEERTHANA495/500100 %2015 - 2016
12D.KARTHIKA
V.PRAVENYA
489/500100 %2016 - 2017
13S.SANDHIYA490/500100 %2017 - 2018

12TH PUBLIC EXAM 1 ST MARK STUDENT LIST


S.NOSTUDENT NAMEMARKS% PERCENTAGEACADEMIC YEAR
1A.SAKTHIPIYA722/120044 %2008 - 2009
2M.SHANMUGAPRIYA
R.RADHIKA
1133/1200100 %2009 - 2010
3K.THANASEKARAN974/1200100 %2010 - 2011
4N.DHASLEEMBARVEEN993/1200100 %2011 - 2012
5G.SENGUTTUVAN1059/1200100 %2012 - 2013
6V.VIJAYABHARATHI1121/1200100 %2013 - 2014
7S.ANUSHA1054/1200100 %2014 - 2015
8M.SENBAGAM950/1200100 %2015 - 2016
9J.ABINAYA
V.PRAVENYA
1110/120095 %2016 - 2017
10B.PRIYADHARSHINI1105/1200100 %2017 - 2018